viernes, 28 de agosto de 2009

EXPOSICIÓN DE LUISA VÁZQUEZ (MARISA), NO CENTRO COMARCAL.

Luisa Vázquez (Marisa) é natural do Castro onde estudiou a E.X.B., marchou dispois a Vigo a facer Bacharelato e posteriormente a Santiago, onde comezou os estudios de Historia da Arte.
As súas inquietudes artísticas véñenlle de moi nova, probando en diversas disciplinas ata que dende fai uns anos se inclinou pola pintura.
O seu estilo pictórico é ecléctico, ainda que as influencias máis acusadas recibeas de pintores de finales do XIX e do XX (postimpresionistas, expresionistas como Egon Schiele, modernistas como Gustav Klimt, sin deixar de lado outros autores do movemento moderno como Paul Klee e o seu estudio da cor).
Non obstante, nesta primeira exposición a selección de obras presenta unha variedade estilística moi amplia con traballos que van dende o estudio da forma humana, das emocións ata o tratamento moderno da forma e da cor.