miércoles, 15 de octubre de 2008

Feira da Carne de Montederamo

E VEÑA CARNE, E VEÑA FEIRA!
A Festa da Feira, a Feira da Festa, pouco máis hai que decir despóis de ver as fotos non?