jueves, 16 de octubre de 2008

Premio Vicente Risco 2008

(O xurado do premio)
Maña, venres, celebrarase a entrega da decimoterceira edición do Premio Vicente Rico de Ciencias Socias.
O premio esta organizado pola Fundación Vicente Risco, da que forman parte a Fundación sotelo Blanco, o Concello de Castro Caldelas (ambolos dous foron os fundadores deste premio) e o concello de Allariz. O premio foi creado no ano 94, e a pesar de que algúns ano quedou deserto, no seu palmarés hai libros de grande interese.

Lois Ladra foi o premiado nesta edición cun estudo que leva por título A Pesca Tradiocional nos Ríos de Galiza. Ainda que non o pareza o estudo é moi innovador, xa que a práctica totalidade dos estudos sobre pesca son de pesca marítima-oceánica, cousa paradóxica segundo o autor xa que iso é capturar ou recoller, e a verdadeira pesca é a de río (eu engadiría a do litoral). Céntrase nesas "arquitecturas para a pesca", que se denominan pesquerías, caneiros, arcas, ... todo elo dende unha perpectiva multidisciplinar (histórica, xeográfica e económica).