jueves, 11 de diciembre de 2008

I CONCURSO DE RELATO CURTO "CONTO CALDELAS"


I CONCURSO RELATO CURTO: “CONTO-CALDELAS”

BASES:


1.- Relatos en galego, ca única condición de que terán que estar ambientados na Terra de Caldelas.

2.- Os relatos presentaranse baixo un seudónimo,da siguiente forma: no momento de presentar o traballo entregaráse un sobre pechado no que constará por fora do sobre o seudónimo empregado e dentro do sobre os datos personais do concursante.

3.- Os relatos presentaránse en folio tamaño A4, a unha cara, con dobre espacio e con letra “Times New Roman” de tamaño 12. Serán dun mínimo de dous folios e un máximo de dez, ou ben, poderán ser presentados a man con letra lexible, tamén en folio A4, sendo de un mínimo de dous folios e máximo de dez.

5.- O plazo de presentación dos traballos será dende o momento da publicación de estas bases no blog: www.pontelouco.blogspot.com e ata o 15 de Marzo do 2.009.

6.- Categorías:

A.-De 6 a 12 anos (incluídos).
B.-De 13 a 17 anos (incluídos).7.- Deberase indicar no sobre, na parte exterior, a categoría a que pertence o traballo.

8.-Os relatos presentaranse no Centro Comarcal Terras de Caldelas.

9.- Xurado:directiva da Asociación Cultural-Xuvenil “O Irrio”.

10.- A Asociación quedaráse cos traballos orixinais, devolvendo unha copia o seu autor.

11.- Os traballos gañadores serán expostos no Centro Comarcal Terras de Caldelas e a lista de gañadores daráse a coñecer no blog do Ponte Louco antes do 8 deAbril, para proceder a entrega de premios na Semana Santa do 2.009.

12.-Premios: haberá tres premios por categoría.
Os premios consistirán en libros de literatura galega infantil e xuvenil, así coma xogos e outros a determinar. Indicaranse todos eles máis adiante no blog do Ponte Louco.

13.- O feito de participar no concurso implica o coñecemento e aceptación de tódolos concursantes das seguintes bases.

6 comentarios:

Anónimo dijo...

hAs faltax de hortojrafiá comtam?

FDO: Habelino

EMITIENDO PARA TODA LA GALAXIA dijo...

ome klaro!

Anónimo dijo...

eh has hubes tanven?

Anónimo dijo...

e os de 34 anos?
E que xa estou cabreado coa cadea de relatos da cadena ser e quería cambiar....
Oscar.

EMITIENDO PARA TODA LA GALAXIA dijo...

Podes, pero fora de concurso, o sea sin regaliños....

maicher dijo...

If you could give more detailed information on some, I think it is even more perfect, and I need to obtain more information!
runescape powerleveling