lunes, 12 de enero de 2009

LEMBRADE: CONCURSO RELATO CURTO "CONTO- CALDELAS"
I CONCURSO RELATO CURTO: “CONTO-CALDELAS”

BASES:

1.- Relatos en galego, ca única condición de que terán que estar ambientados na Terra de Caldelas.

2.- Os relatos presentaranse baixo un seudónimo,da siguiente forma: no momento de presentar o traballo entregaráse un sobre pechado no que constará por fora do sobre o seudónimo empregado e dentro do sobre os datos personais do concursante.

3.- Os relatos presentaránse en folio tamaño A4, a unha cara, con dobre espacio e con letra “Times New Roman” de tamaño 12.

4.-Serán dun mínimo de dous folios e un máximo de dez, ou ben, poderán ser presentados a man con letra lexible, tamén en folio A4, sendo de un mínimo de dous folios e máximo de dez.

5.- O plazo de presentación dos traballos será dende o momento da publicación de estas bases no blog: www.pontelouco.blogspot.com e ata o 15 de Marzo do 2.009.

6.- Categorías:

A.-De 6 a 12 anos (incluídos).

B.-De 13 a 17 anos (incluídos).

7.- Deberase indicar no sobre, na parte exterior, a categoría a que pertence o traballo.

8.-Os relatos presentaranse no Centro Comarcal Terras de Caldelas.

9.- Xurado:directiva da Asociación Cultural-Xuvenil “O Irrio”.

10.- A Asociación quedaráse cos traballos orixinais, devolvendo unha copia o seu autor.

11.- Os traballos gañadores serán expostos no Centro Comarcal Terras de Caldelas e a lista de gañadores daráse a coñecer no blog do Ponte Louco antes do 8 deAbril, para proceder a entrega de premios na Semana Santa do 2.009.

12.-Premios: haberá tres premios por categoría. Os premios consistirán en libros de literatura galega infantil e xuvenil, así coma xogos e outros a determinar. Indicaranse todos eles máis adiante no blog do Ponte Louco.

13.- O feito de participar no concurso implica o coñecemento e aceptación de tódolos concursantes das seguintes bases.

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Parece ser que os profesores de lingua galega, castelá, berebere, de catalán, de euskera, de inglés, francés, portugués, romanés, chinés... decidiron porlle un sobresaínte a calquera que participe!!!!!!!!!!!!!!

EMITIENDO PARA TODA LA GALAXIA dijo...

Parece ser, pero eso non vai entrar no premio por si acaso.

alerts dijo...

After reading the information, I may have different views, but I do think this is good BLOG!
runescape powerleveling